Biroul Executorului Judecatoresc Ene Magdalena

Biroul Executorului Judecatoresc Magdalena Ene

http://www.executorjudecatorescene.ro

Erat dolor

promptitudine

si

profesionalism

UNEJ.jpg

Contact

Modele cereri  si  licitatii

 Str. Maltopol nr. 23, etaj 4

 sector 1, Cod Postal 011047

 Bucuresti

 tel. 0740 476341

 tel. 0721 218041

 tel/fax 021 1234567 

 e-mail: ene.magda@clicknet.ro

 www.executorjudecatorescene.ro

 

dsgn_1103_block1.pngdsgn_1103_block1.pngdsgn_1103_block1.png

Pentru cererile de comunicare a notificarilor, de incepere a executarii silite si participarii la licitatie va rugam sa utilizati formularele model de mai jos:

 

 

Clic  pe numele formularului dorit pentru  descarcarea  in format  .doc  sau .pdf

Participantii la licitatie trebuie sa se prezinte cu urmatoarele documente:

 

I.Persoane fizice:

 

a)      cerere tip de participare la licitatie publica ;

b)      actul de identitate în copie şi original;

c)     dovada achitării cautiunii reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv;

d)      imputernicire/procura autentică a persoanei ce reprezintă licitatorul, dacă este cazul;

e)   imputernicire avocatiala.

 

II. Persoane juridice:

 

a)      cerere tip de participare la  licitatie publica ;

b)      certificatul de înmatriculare a societăţii, în copie;

c)      certificat constator de la RECOM, care sa ateste faptul ca societatea este in stare de functiune si nu se afla in procedura de insolventa/faliment/dizolvare etc în copie;

d)      dovada achitării cautiunii reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv;

e)      hotarare AGA prin care este imputernicita persoana ce reprezintă licitatorul sa participe la licitatie si sa adjudece imobilul;

f)       actul de identitate în copie şi original a persoanei care reprezinta licitatorul;

g)   imputernicire avocatiala.

 

Pentru documentare, descarcati Regulamentul de participare la licitatii de mai jos:

Cerere comunicare notificare.doc                 Cerere comunicare notificare.pdf

 

Cerere executare silita.doc                           Cerere_executare_silita.pdf

 

str. Maltopol nr. 23, etaj 4, sector 1, 011047 Bucuresti, tel. 0721 218041, tel/fax 021 3105379

ene.magda@clicknet.ro, www.executorjudecatorescene.ro