Biroul Executorului Judecatoresc Ene Magdalena

Biroul Executorului Judecatoresc Magdalena Ene

http://www.executorjudecatorescene.ro

Erat dolor

promptitudine

si

profesionalism

·         punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

·         notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;

·         comunicarea actelor de procedură;

·         recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

·         aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;

·         constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

·         întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;

·         întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;

·         executari directe: evacuari, incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului , vizitarea minorului, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

·         executari indirecte: urmarirea mobiliara a creantelor, urmarirea imobiliara a creantelor, popriri;

·         constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri;

·         consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;

·         orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

UNEJ.jpg

Contact

Atributiile Executorului Judecatoresc

 Str. Maltopol nr. 23, etaj 4

 sector 1, Cod Postal 011047

 Bucuresti

  tel. 0740 476341

 tel. 0721 218041

 tel/fax 021 3105379 

 e-mail: ene.magda@clicknet.ro

 www.executorjudecatorescene.ro

 

dsgn_1103_block1.pngdsgn_1103_block1.pngdsgn_1103_block1.pngdsgn_1103_pic1.png

str. Maltopol nr. 23, etaj 4, sector 1, 011047 Bucuresti, tel. 0721 218041,  tel/fax 021 3105379

ene.magda@clicknet.ro, www.executorjudecatorescene.ro