Biroul Executorului Judecatoresc Ene Magdalena

Biroul Executorului Judecatoresc Magdalena Ene

http://www.executorjudecatorescene.ro

Erat dolor

promptitudine

si

profesionalism

 • Titlul executoriu in original si 2 copii de pe acesta;

 • Cerere de incepere a executarii silite catre executorul judecatoresc prin care se indica modalitatea de executare silita;

 • Taxa judiciara de timbru in valoare de 10 lei/titlu executoriu/pentru fiecare cerere;

 • Timbru judiciar in valoare de 0,30 lei/cerere;

In cazul executarii silite prin poprire:

 • Titlul executoriu in original si copii de pe acesta in numarul tertilor popriti;

 • Cerere de incepere a executarii silite catre executorul judecatoresc prin care se indica modalitatea de executare silita poprire si numele tertilor popriti;

 • Taxa judiciara de timbru in valorare de 10 lei/titlu executoriu/ sector/ localitate tert poprit;

 • Timbru judiciar in valoare de 0,30 lei/pentru fiecare cerere;

Pentru transmiterea notificarilor prin intemediul biroului executorului judecatoresc sunt necesare urmatoarele acte:

 • Notificarea in 3 (trei) exemplare;

 • Cerere comunicare notificare;

 • Taxa judiciara de timbru in valoare de 4 lei;

 • Timbru judiciar in valoare de 0,30 lei;

In toate cazurile trebuie prezentata dovada achitarii onorariului executorului judecatoresc si avansarii cheltuielilor de executare silita.

UNEJ.jpg

Contact

Acte necesare

 Str. Maltopol nr. 23, etaj 4

 sector 1, Cod Postal 011047

 Bucuresti

  tel. 0740 476341

 tel. 0721 218041

 tel/fax 021 3105379 

 e-mail: ene.magda@clicknet.ro

 www.executorjudecatorescene.ro

 

dsgn_1103_block1.pngdsgn_1103_block1.pngdsgn_1103_block1.png

In vederea inceperii executarii silite, creditorul trebuie sa se prezinte la executorul judecatoresc cu urmatoare acte, in functie de forma de executare aleasa:

In cazul executarii silite, imobiliare si a obligatiilor de a face:

str. Maltopol nr. 23, etaj 4, sector 1, 011047 Bucuresti, tel.0721 218041, tel/fax 021 3105379

ene.magda@clicknet.ro, www.executorjudecatorescene.ro